گم شدگان فکــ ــه

با کفش وارد نشوید .... !فرش ِ طلائــ ــیه اینجا پهن شده . . . . !

گم شدگان فکــ ــه

با کفش وارد نشوید .... !فرش ِ طلائــ ــیه اینجا پهن شده . . . . !

گم شدگان فکــ ــه

بــه نام خــــدایی که معشوقه ی شــــهید است . . .

.
.

بگرد و برای خودت یک
"هم پـــــا"
پیدا کن ..... !
یک هم پـــای گِلی ..... !
این را فقط هـــمســـفر ها می فهمند ...... !

همسفر هایی که گِلی نشوند ،
گم نشوند ؛
زیر ِ باران ، اسیر نشوند ؛
زیر ِ یک آسمان اشک نریزند ،
که همـــسـفــر نیستند ..... !
.
.
فکه....
میان جمعیت و شلوغی ها از بچه ها جدا شدیم و تنها من ماندم و تو....
تا قتلگاه شهید آوینی رفتیم...
حاج آقا محمدی برایمان حرف می زد و
ما هم با حرف هایش این بغض های کور چندساله را باز می کردیم....
آرام آرام هرکداممان زیر چادرهای سیاهمان اشک می ریختیم
و گویی همین "با هم گریه کردنمان" بود
که بیشتر به هم نزدیکمان کرد.....
وقت بازگشت،
من و تو راه را اشتباه رفتیم...
ولی این اشتباه رفتن مثل اشتباه رفتن های دنیایی نبود!
اشتباه رفتیم و به مقتل رسیدیم دوباره!
برای دمی استراحت کردن روی خاک ها نشستیم
و به آسمان "فکه"
زل زده بودیم و
نمی دانستیم که شهید آویــــــنی
دوباره به ما اذن ورود داده بود....
گم شدنمان،اشتباه رفتنمان رویایی بود رفیق!
آسمانی بود....

.

وقتی عقـل،
عــآشق شود،
عــ ــــشق ؛
عاقل می شود
و
ش ه ی د
می شوی....!
"شهید چمران"

.

گردش خـــــون در رگ های زندگی شیرین است....
اما ریختن آن در پای محبوب،
شیرین تر ....
و نگو شیرین تر!!
بگو بسیار بسیار شیرین تر....!
"سید مرتضی آوینی" ...
ببینم ... ؟!؟

تا به حال زیر ِ باران ِ طلائیه ،

در آغوش ِ همــــت گرفته شده اید .... ؟!؟

اصلا تا کنون طلائیه را خـــــالی از جمعیت هنگامه ی اذان ،

دیده اید .... ؟!؟!؟

اصلا امانتی های طلائیه را برای خودتان نگه داشته اید ..... ؟!؟!؟

کسی می داند مآه ِ نزدیک ِ دوکوهه چیست .... ؟!؟

کسی یک شب تا صبح در دوکوهه بیداری کشیده .... ؟!؟!؟

کسی در محل های پاکسازی نشده ی فـــکه ،

مسیر را گم کرده تا به آسمان ِ آبی ِ آن

زل بزند ؟!؟!؟

کسی در بهشت ِ طلائیه ؛

قـــــرار ِ جهنم گذاشته ..... ؟!؟!؟
.
.

دو تا همسفر .... !

که یکیش پـــروآز لای ابر ها را برگزیده

و دیگری

معتکف ِ بین الجنـــتـــین . . . !

یکی آسمان را می خواهد

دیگری یک خیابان ِ زمین !!!!!!

همه چیز از دهـــلاویه شــــــروع شد !

در فــ ـــکه پا گرفت !

در طـــــلــائیه اوج گرفت !

در شــــــلمچه محکم شد !

در هویزه و فتح المبین . . . !

تمام ؟!؟!؟؟

نه .... !

به پایان نیامده این دفتر .... !

حکایت ،

تا آخرین نـ ـــفـــ ـس ها همچنان باقی ست ..... !
.
.

شــهادت ،

لباسی ست گشاد تر از تن ِ ما !

همین که دغدغه اش را داریم

امیدوارمان می کند !

شاید سرباز ِ 313 ما بودیم !......

.
.
.

ح س ی ن !

میبینی همه چیز را آقـــآی ما ...... !

تـــــــو دستمان را بگیر که دستت

بی نـــیاز ِ عالممان می کند ....... !

.

اللهم ارزقنـــــآ

توفیق الشهادة فی سبیلک !

اللهم ارزقنـــــآ

زیارة حــــرم مطهر الحـــســیـن  !

اللهم ارزقنـــــآ


توبة قبل الموت،‌

و راحة عند الموت،

و المغفرة بعد الموت

و العفو عند الحساب ......


یا عــلی ....
            التمآس ِ دعآ ....
                                 هائوژین .....!