گم شدگان فکــ ــه

با کفش وارد نشوید .... !فرش ِ طلائــ ــیه اینجا پهن شده . . . . !

گم شدگان فکــ ــه

با کفش وارد نشوید .... !فرش ِ طلائــ ــیه اینجا پهن شده . . . . !

گم شدگان فکــ ــه

بــه نام خــــدایی که معشوقه ی شــــهید است . . .

.
.

بگرد و برای خودت یک
"هم پـــــا"
پیدا کن ..... !
یک هم پـــای گِلی ..... !
این را فقط هـــمســـفر ها می فهمند ...... !

همسفر هایی که گِلی نشوند ،
گم نشوند ؛
زیر ِ باران ، اسیر نشوند ؛
زیر ِ یک آسمان اشک نریزند ،
که همـــسـفــر نیستند ..... !
.
.
فکه....
میان جمعیت و شلوغی ها از بچه ها جدا شدیم و تنها من ماندم و تو....
تا قتلگاه شهید آوینی رفتیم...
حاج آقا محمدی برایمان حرف می زد و
ما هم با حرف هایش این بغض های کور چندساله را باز می کردیم....
آرام آرام هرکداممان زیر چادرهای سیاهمان اشک می ریختیم
و گویی همین "با هم گریه کردنمان" بود
که بیشتر به هم نزدیکمان کرد.....
وقت بازگشت،
من و تو راه را اشتباه رفتیم...
ولی این اشتباه رفتن مثل اشتباه رفتن های دنیایی نبود!
اشتباه رفتیم و به مقتل رسیدیم دوباره!
برای دمی استراحت کردن روی خاک ها نشستیم
و به آسمان "فکه"
زل زده بودیم و
نمی دانستیم که شهید آویــــــنی
دوباره به ما اذن ورود داده بود....
گم شدنمان،اشتباه رفتنمان رویایی بود رفیق!
آسمانی بود....

.

وقتی عقـل،
عــآشق شود،
عــ ــــشق ؛
عاقل می شود
و
ش ه ی د
می شوی....!
"شهید چمران"

.

گردش خـــــون در رگ های زندگی شیرین است....
اما ریختن آن در پای محبوب،
شیرین تر ....
و نگو شیرین تر!!
بگو بسیار بسیار شیرین تر....!
"سید مرتضی آوینی" ...
جشن غدیر، جشن بزرگ مومنین است،

و بزرگترین عید مومنین یعنی قدرت را به کسانی  که علی وار زندگی میکنند بسپارید

جشن سیاسی، یعنی جشن تطهیر قدرت!

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کسی صدای ما را در غدیر شنید وظیفه اش است که به دیگران بگوید...

ما باید خبر غدیر را به همه عالم برسانیم !

دی ان ای پیروان خمینی  با علی بن ابی طالب درست شده است!

فرم دی ان ای ما با عدالت علی(ع) است، با ظلم ستیزی علی بن ابی طالب است

این بچه را با مهر علی بن ابی طالب بزرگ کردند، هروقت زمین خورده, گفتند بگو یاعلی بلند شو!

انگار این بچه های ما همه در غدیر به دنیا آمدند

غدیر را باید جشن بگیریم، باید خبر کنیم همه ی عالم را

بفهمند ما ایرانی ها چه چیزیمان است که انقدر غوغا هستیم, انقدر عاشورایی هستیم، انقدر امام زمانی هستیم ...

بدانند چرا ما شلوغ کردیم و در عالم خلاف جریان عادی روز شنا کردیم

و نظم نکبت بار فرعونی عالم را به هم زدیم

ما تربیت شده ی جشن غدیریم,  

غذای عاشورای حسین(ع) و شیرینی روز غدیر به ما دادند

 دی اِن اِی ما تحت تاثیر امیرالمؤمنین(ع) است

و چون دی ان ای ما تحت تاثیر امیرالمؤمنین (ع)  است

تا جهان را از شر ظالمان پاک نکنیم آرام نمی نشینیم!

و مطمئن باشید حتما این کار را خواهیم کرد، 

دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد!!

همه ظالمان عالم بدانند به دست ما و به دست فرزندان ما به قتل خواهند رسید

این قطعی است؛

ما هیچ یک از خون خوارهای عالم را عفو نخواهیم کرد

مگر اینکه زورمان نرسد و کم کم دارد زورمان می رسد.

ظلم نکنند،  کسی به اسم صلح در عالم کسی جنایت نکند

والا جنایت بکند, ما جنایت کاران را نابود خواهیم کرد

ما فرزندان امیرالمؤمنینیم،

او از کنار هیچ مظلومی نمی توانست بی تفاوت رد بشود

فرمود خلخال از پای دختر یهودی کندن مردی در این غصه بمیرد حقش است

این علی علیه السلام است و ما برای او جشن می گیریم

«ذکرُ علیٍّ عبادَهٌ»

ذکر نامش عبادت است  

رضوان خدا بر روح بلند حضرت امام باد که فرمود:

'اسلام همه اش سیاست است'

و سیاست یعنی قدرت را به دست جنایت کاران ندهید!

سیاست علوی یعنی قدرت را از جنایتکاران عالم بگیرید

سیاست یعنی از  مظلومان عالم  دفاع کنید


خدایا ما را علوی زنده بدار و علوی بمیران...


"استاد پناهیان" 

۹۵/۰۶/۳۰
هاوژین....